جدیدترین فیلم ها

دانلود سریال انیمیشن Inuyasha محصول آمریکا

فصل هفتم کامل اضافه شد

ژانر
انیمیشن | اکشن | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

(Sacred Jewel) برای تبدیل شدن به یک اهریمن کامل بود که در این میان با کاهن زنی به نام کیکیو آشنا می‌شود و به او دل می بندد اما به خاطر حقهٔ ناروکو (نیمه اهریمن و ضد قهرمان داستان) آندو به هم خیانت می کنند و اینو یاشا به وسیله تیر جادویی کیکیو به درختی دوخته شده و به خواب ابدی فرو میرود. پنجاه سال بعد این تیر به وسیله کاگومه از بدن او جدا می‌شود و دوباره آزاد میگردد و به همراه کاگومه،شپیو،میراکو و سانگا به دنبال یافتن تکه‌های پراکنده شده جواهر مقدس و همچنین نابود کردن نوراکو سفرشان را آغاز می کنند …

16, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال انیمیشن Inuyasha محصول آمریکا

فصل ششم کامل اضافه شد

ژانر
انیمیشن | اکشن | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

(Sacred Jewel) برای تبدیل شدن به یک اهریمن کامل بود که در این میان با کاهن زنی به نام کیکیو آشنا می‌شود و به او دل می بندد اما به خاطر حقهٔ ناروکو (نیمه اهریمن و ضد قهرمان داستان) آندو به هم خیانت می کنند و اینو یاشا به وسیله تیر جادویی کیکیو به درختی دوخته شده و به خواب ابدی فرو میرود. پنجاه سال بعد این تیر به وسیله کاگومه از بدن او جدا می‌شود و دوباره آزاد میگردد و به همراه کاگومه،شپیو،میراکو و سانگا به دنبال یافتن تکه‌های پراکنده شده جواهر مقدس و همچنین نابود کردن نوراکو سفرشان را آغاز می کنند …

15, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال انیمیشن Inuyasha محصول آمریکا

فصل پنجم کامل اضافه شد

ژانر
انیمیشن | اکشن | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

(Sacred Jewel) برای تبدیل شدن به یک اهریمن کامل بود که در این میان با کاهن زنی به نام کیکیو آشنا می‌شود و به او دل می بندد اما به خاطر حقهٔ ناروکو (نیمه اهریمن و ضد قهرمان داستان) آندو به هم خیانت می کنند و اینو یاشا به وسیله تیر جادویی کیکیو به درختی دوخته شده و به خواب ابدی فرو میرود. پنجاه سال بعد این تیر به وسیله کاگومه از بدن او جدا می‌شود و دوباره آزاد میگردد و به همراه کاگومه،شپیو،میراکو و سانگا به دنبال یافتن تکه‌های پراکنده شده جواهر مقدس و همچنین نابود کردن نوراکو سفرشان را آغاز می کنند …

14, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال انیمیشن Inuyasha محصول آمریکا

فصل چهارم کامل اضافه شد

ژانر
انیمیشن | اکشن | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

(Sacred Jewel) برای تبدیل شدن به یک اهریمن کامل بود که در این میان با کاهن زنی به نام کیکیو آشنا می‌شود و به او دل می بندد اما به خاطر حقهٔ ناروکو (نیمه اهریمن و ضد قهرمان داستان) آندو به هم خیانت می کنند و اینو یاشا به وسیله تیر جادویی کیکیو به درختی دوخته شده و به خواب ابدی فرو میرود. پنجاه سال بعد این تیر به وسیله کاگومه از بدن او جدا می‌شود و دوباره آزاد میگردد و به همراه کاگومه،شپیو،میراکو و سانگا به دنبال یافتن تکه‌های پراکنده شده جواهر مقدس و همچنین نابود کردن نوراکو سفرشان را آغاز می کنند …

13, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال انیمیشن Inuyasha محصول آمریکا

فصل سوم کامل اضافه شد

ژانر
انیمیشن | اکشن | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

(Sacred Jewel) برای تبدیل شدن به یک اهریمن کامل بود که در این میان با کاهن زنی به نام کیکیو آشنا می‌شود و به او دل می بندد اما به خاطر حقهٔ ناروکو (نیمه اهریمن و ضد قهرمان داستان) آندو به هم خیانت می کنند و اینو یاشا به وسیله تیر جادویی کیکیو به درختی دوخته شده و به خواب ابدی فرو میرود. پنجاه سال بعد این تیر به وسیله کاگومه از بدن او جدا می‌شود و دوباره آزاد میگردد و به همراه کاگومه،شپیو،میراکو و سانگا به دنبال یافتن تکه‌های پراکنده شده جواهر مقدس و همچنین نابود کردن نوراکو سفرشان را آغاز می کنند …

12, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال انیمیشن Inuyasha محصول آمریکا

فصل دوم کامل اضافه شد

ژانر
انیمیشن | اکشن | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

(Sacred Jewel) برای تبدیل شدن به یک اهریمن کامل بود که در این میان با کاهن زنی به نام کیکیو آشنا می‌شود و به او دل می بندد اما به خاطر حقهٔ ناروکو (نیمه اهریمن و ضد قهرمان داستان) آندو به هم خیانت می کنند و اینو یاشا به وسیله تیر جادویی کیکیو به درختی دوخته شده و به خواب ابدی فرو میرود. پنجاه سال بعد این تیر به وسیله کاگومه از بدن او جدا می‌شود و دوباره آزاد میگردد و به همراه کاگومه،شپیو،میراکو و سانگا به دنبال یافتن تکه‌های پراکنده شده جواهر مقدس و همچنین نابود کردن نوراکو سفرشان را آغاز می کنند …

11, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال انیمیشن Inuyasha محصول آمریکا

فصل اول کامل اضافه شد

ژانر
انیمیشن | اکشن | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

(Sacred Jewel) برای تبدیل شدن به یک اهریمن کامل بود که در این میان با کاهن زنی به نام کیکیو آشنا می‌شود و به او دل می بندد اما به خاطر حقهٔ ناروکو (نیمه اهریمن و ضد قهرمان داستان) آندو به هم خیانت می کنند و اینو یاشا به وسیله تیر جادویی کیکیو به درختی دوخته شده و به خواب ابدی فرو میرود. پنجاه سال بعد این تیر به وسیله کاگومه از بدن او جدا می‌شود و دوباره آزاد میگردد و به همراه کاگومه،شپیو،میراکو و سانگا به دنبال یافتن تکه‌های پراکنده شده جواهر مقدس و همچنین نابود کردن نوراکو سفرشان را آغاز می کنند …

10, مهر , 1394
بدون نظر