دانلود کالکشن Jackass

سری مستندهای جالب و خنده دار " کله خر " درمورد یک عده آدم کله خراب است که دور هم جمع شدند و شوخی ها و کار های دیوانه وار انجام میدند … این مجموعه شامل : 2002 Jackass The Movie Jackass Gumball 3000 Rally Special 2005 Jackass Number Two 2006 Jackass 2.5 2007 Jackass The Lost Tapes 2009 Jackass 3D 2010 Jackass 3.5 2011