جدیدترین فیلم ها

دانلود سریال زیبای Doctor Who محصول BBC One بریتانیا

فصل دهم قسمت Christmas Special اضافه شد

ژانر
ماجراجویی, درام, خانوادگی
کشور
انگلستان, کانادا
کارگردان
بازیگران
matt smith, david tennant, jenna coleman, peter capaldi

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال، مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است. موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم…

6, دی , 1395
بدون نظر

دانلود سریال زیبای Doctor Who محصول BBC One بریتانیا

فصل نهم قسمت 12 اضافه شد

Christmas Special

ژانر
خانوادگی | درام | علمی | تخیلی | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال، مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است. موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم…

5, دی , 1394
بدون نظر

دانلود سریال زیبای Doctor Who محصول BBC One بریتانیا

فصل هشتم قسمت 12 اضافه شد

پایان فصل هشتم

قسمت Christmas Special اضافه شد

ژانر
خانوادگی | درام | علمی | تخیلی | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال، مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است. موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم…

5, دی , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Doctor Who محصول BBC آمریکا

فصل هفتم کامل اضافه شد

ژانر
خانوادگی | درام | علمی | تخیلی | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال، مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است. موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم…

10, مهر , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Doctor Who محصول BBC آمریکا

فصل ششم کامل اضافه شد

ژانر
خانوادگی | درام | علمی | تخیلی | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال، مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است. موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم…

6, مهر , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Doctor Who محصول BBC آمریکا

فصل پنجم کامل اضافه شد

ژانر
خانوادگی | درام | علمی | تخیلی | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال، مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است. موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم…

30, شهریور , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Doctor Who محصول BBC آمریکا

فصل چهارم کامل اضافه شد

ژانر
خانوادگی | درام | علمی | تخیلی | ماجراجویی
کشور
کارگردان
بازیگران

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال، مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است. موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم…

26, شهریور , 1393
بدون نظر