جدیدترین فیلم ها

دانلود سریال Dr. Quinn Medicine Woman محصول CBS آمریکا

فصل ششم کامل اضافه شد

ژانر
ماجرایی | وسترن | خانوادگی
کشور
کارگردان
بازیگران

"مایکلا کوئین" پنجمین دختر یک پزشک ثروتمند،با ادامه راه پدر خود از قرارداد پس از جنگ داخلی آمریکا سرپیچی می کند.پس از مرگ پدرش،"دکتر مایک" بوستون را ترک کرده و به شهر مرزی "کلورادو اسپرینگز" می رود،جائی که ساکنان آن هیچ دیدگاهی نسبت به یک پزشک زن ندارند و...

20, فروردین , 1395
بدون نظر

دانلود سریال Dr. Quinn Medicine Woman محصول CBS آمریکا

فصل پنجم کامل اضافه شد

ژانر
ماجرایی | وسترن | خانوادگی
کشور
کارگردان
بازیگران

"مایکلا کوئین" پنجمین دختر یک پزشک ثروتمند،با ادامه راه پدر خود از قرارداد پس از جنگ داخلی آمریکا سرپیچی می کند.پس از مرگ پدرش،"دکتر مایک" بوستون را ترک کرده و به شهر مرزی "کلورادو اسپرینگز" می رود،جائی که ساکنان آن هیچ دیدگاهی نسبت به یک پزشک زن ندارند و...

19, فروردین , 1395
بدون نظر

دانلود سریال Dr. Quinn Medicine Woman محصول CBS آمریکا

فصل چهارم کامل اضافه شد

ژانر
ماجرایی | وسترن | خانوادگی
کشور
کارگردان
بازیگران

"مایکلا کوئین" پنجمین دختر یک پزشک ثروتمند،با ادامه راه پدر خود از قرارداد پس از جنگ داخلی آمریکا سرپیچی می کند.پس از مرگ پدرش،"دکتر مایک" بوستون را ترک کرده و به شهر مرزی "کلورادو اسپرینگز" می رود،جائی که ساکنان آن هیچ دیدگاهی نسبت به یک پزشک زن ندارند و...

18, فروردین , 1395
بدون نظر

دانلود سریال Dr. Quinn Medicine Woman محصول CBS آمریکا

فصل سوم کامل اضافه شد

ژانر
ماجرایی | وسترن | خانوادگی
کشور
کارگردان
بازیگران

"مایکلا کوئین" پنجمین دختر یک پزشک ثروتمند،با ادامه راه پدر خود از قرارداد پس از جنگ داخلی آمریکا سرپیچی می کند.پس از مرگ پدرش،"دکتر مایک" بوستون را ترک کرده و به شهر مرزی "کلورادو اسپرینگز" می رود،جائی که ساکنان آن هیچ دیدگاهی نسبت به یک پزشک زن ندارند و...

17, فروردین , 1395
بدون نظر

دانلود سریال Dr. Quinn Medicine Woman محصول CBS آمریکا

فصل دوم کامل اضافه شد

ژانر
ماجرایی | وسترن | خانوادگی
کشور
کارگردان
بازیگران

"مایکلا کوئین" پنجمین دختر یک پزشک ثروتمند،با ادامه راه پدر خود از قرارداد پس از جنگ داخلی آمریکا سرپیچی می کند.پس از مرگ پدرش،"دکتر مایک" بوستون را ترک کرده و به شهر مرزی "کلورادو اسپرینگز" می رود،جائی که ساکنان آن هیچ دیدگاهی نسبت به یک پزشک زن ندارند و...

16, فروردین , 1395
بدون نظر

دانلود سریال Dr. Quinn Medicine Woman محصول CBS آمریکا

فصل اول کامل اضافه شد

ژانر
ماجرایی | وسترن | خانوادگی
کشور
کارگردان
بازیگران

"مایکلا کوئین" پنجمین دختر یک پزشک ثروتمند،با ادامه راه پدر خود از قرارداد پس از جنگ داخلی آمریکا سرپیچی می کند.پس از مرگ پدرش،"دکتر مایک" بوستون را ترک کرده و به شهر مرزی "کلورادو اسپرینگز" می رود،جائی که ساکنان آن هیچ دیدگاهی نسبت به یک پزشک زن ندارند و...

15, فروردین , 1395
بدون نظر