جدیدترین فیلم ها

دانلود سریال Franklin And Bash محصول TNT آمریکا

فصل چهارم قسمت 09 اضافه شد

ژانر
کمدی | جنایی
کشور
کارگردان
بازیگران
“بعد از اینکه دو دوست وکیل، جراد فرانکلین و پیتر باش در یک پرونده عظیم موفق میشوند ی یک موسسه ی بزرگ آنها را تحت آموزش میگیرد” …
24, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال  Franklin And Bash محصول TNT آمریکا

فصل سوم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی | جنایی
کشور
کارگردان
بازیگران
“بعد از اینکه دو دوست وکیل، جراد فرانکلین و پیتر باش در یک پرونده عظیم موفق میشوند ی یک موسسه ی بزرگ آنها را تحت آموزش میگیرد” …
23, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال  Franklin And Bash محصول TNT آمریکا

فصل دوم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی | جنایی
کشور
کارگردان
بازیگران

“بعد از اینکه دو دوست وکیل، جراد فرانکلین و پیتر باش در یک پرونده عظیم موفق میشوند ی یک موسسه ی بزرگ آنها را تحت آموزش میگیرد” …

22, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال  Franklin And Bash محصول TNT آمریکا

فصل اول کامل اضافه شد

ژانر
کمدی | جنایی
کشور
کارگردان
بازیگران

“بعد از اینکه دو دوست وکیل، جراد فرانکلین و پیتر باش در یک پرونده عظیم موفق میشوند ی یک موسسه ی بزرگ آنها را تحت آموزش میگیرد” …

21, اسفند , 1393
بدون نظر