جدیدترین فیلم ها

دانلود سریال Just Shoot Me محصول آمریکا

فصل هفتم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی
کشور
کارگردان
بازیگران

مایا گلو، خبرنگار پرشوریست که برای چندمین بار از کار بیکار شده است. حالا با او با خطر تخلیه ی آپارتمانش روبرو است، مایا که قادر به پیدا کردن شغل جدیدی نمی باشد مجبور می گردد تا در مجله ی مد بلاش که متعلق به پدرش است مشغول به کار شود…

7, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال Just Shoot Me محصول آمریکا

فصل ششم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی
کشور
کارگردان
بازیگران

مایا گلو، خبرنگار پرشوریست که برای چندمین بار از کار بیکار شده است. حالا با او با خطر تخلیه ی آپارتمانش روبرو است، مایا که قادر به پیدا کردن شغل جدیدی نمی باشد مجبور می گردد تا در مجله ی مد بلاش که متعلق به پدرش است مشغول به کار شود…

6, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال Just Shoot Me محصول آمریکا

فصل پنجم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی
کشور
کارگردان
بازیگران

مایا گلو، خبرنگار پرشوریست که برای چندمین بار از کار بیکار شده است. حالا با او با خطر تخلیه ی آپارتمانش روبرو است، مایا که قادر به پیدا کردن شغل جدیدی نمی باشد مجبور می گردد تا در مجله ی مد بلاش که متعلق به پدرش است مشغول به کار شود…

5, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال Just Shoot Me محصول آمریکا

فصل چهارم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی
کشور
کارگردان
بازیگران

مایا گلو، خبرنگار پرشوریست که برای چندمین بار از کار بیکار شده است. حالا با او با خطر تخلیه ی آپارتمانش روبرو است، مایا که قادر به پیدا کردن شغل جدیدی نمی باشد مجبور می گردد تا در مجله ی مد بلاش که متعلق به پدرش است مشغول به کار شود…

4, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال Just Shoot Me محصول آمریکا

فصل سوم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی
کشور
کارگردان
بازیگران

مایا گلو، خبرنگار پرشوریست که برای چندمین بار از کار بیکار شده است. حالا با او با خطر تخلیه ی آپارتمانش روبرو است، مایا که قادر به پیدا کردن شغل جدیدی نمی باشد مجبور می گردد تا در مجله ی مد بلاش که متعلق به پدرش است مشغول به کار شود…

3, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال Just Shoot Me محصول آمریکا

فصل دوم کامل اضافه شد

ژانر
کمدی
کشور
کارگردان
بازیگران

مایا گلو، خبرنگار پرشوریست که برای چندمین بار از کار بیکار شده است. حالا با او با خطر تخلیه ی آپارتمانش روبرو است، مایا که قادر به پیدا کردن شغل جدیدی نمی باشد مجبور می گردد تا در مجله ی مد بلاش که متعلق به پدرش است مشغول به کار شود…

2, مهر , 1394
بدون نظر

دانلود سریال Just Shoot Me محصول آمریکا

فصل اول کامل اضافه شد

ژانر
کمدی
کشور
کارگردان
بازیگران

مایا گلو، خبرنگار پرشوریست که برای چندمین بار از کار بیکار شده است. حالا با او با خطر تخلیه ی آپارتمانش روبرو است، مایا که قادر به پیدا کردن شغل جدیدی نمی باشد مجبور می گردد تا در مجله ی مد بلاش که متعلق به پدرش است مشغول به کار شود…

1, مهر , 1394
بدون نظر