جدیدترین فیلم ها

دانلود سریال The Listener محصول شبکه CTV آمریکا

فصل پنجم کامل اضافه شد

ژانر
جنایی | درام | فانتزی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد یه جوونی هست به نام “توبی لوگن” که قدرت خوندن ذهن افراد رو دارد و سعی می کند قبل از افتادن اتفاقات از به وقوع پیوستن ماجرا جلوگیری کند و یا مقصر اصلی رویداد رو شناسایی و…

29, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال The Listener محصول شبکه CTV آمریکا

فصل چهارم کامل اضافه شد

ژانر
جنایی | درام | فانتزی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد یه جوونی هست به نام “توبی لوگن” که قدرت خوندن ذهن افراد رو دارد و سعی می کند قبل از افتادن اتفاقات از به وقوع پیوستن ماجرا جلوگیری کند و یا مقصر اصلی رویداد رو شناسایی و…

28, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال The Listener محصول شبکه CTV آمریکا

فصل سوم کامل اضافه شد

ژانر
جنایی | درام | فانتزی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد یه جوونی هست به نام “توبی لوگن” که قدرت خوندن ذهن افراد رو دارد و سعی می کند قبل از افتادن اتفاقات از به وقوع پیوستن ماجرا جلوگیری کند و یا مقصر اصلی رویداد رو شناسایی و…

27, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال The Listener محصول شبکه CTV آمریکا

فصل دوم کامل اضافه شد

ژانر
جنایی | درام | فانتزی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد یه جوونی هست به نام “توبی لوگن” که قدرت خوندن ذهن افراد رو دارد و سعی می کند قبل از افتادن اتفاقات از به وقوع پیوستن ماجرا جلوگیری کند و یا مقصر اصلی رویداد رو شناسایی و…

26, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال The Listener محصول شبکه CTV آمریکا

فصل اول کامل اضافه شد

ژانر
جنایی | درام | فانتزی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد یه جوونی هست به نام “توبی لوگن” که قدرت خوندن ذهن افراد رو دارد و سعی می کند قبل از افتادن اتفاقات از به وقوع پیوستن ماجرا جلوگیری کند و یا مقصر اصلی رویداد رو شناسایی و…

25, اسفند , 1393
بدون نظر