جدیدترین فیلم ها

دانلود سریال Warehouse 13 محصول شبکه Syfy آمریکا

فصل پنجم قسمت 05 اضافه شد

ژانر
درام | رازآلود | تخیلی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد دو مأمور سرویس مخفی آمریکا “مایکا برینگ” و “پیتر لاتیمر” است که برای انجام مأموریت به انبار شماره 13 که محلی مخفی و دور افتاده و متعلق به دولت برای نگهداری از اشیاء غیرطبیعی با خاصیت مامورائی است اعزام میشوند. آن ها وظیفه دارند که اشیاء گمشده را برگردانند و اشیائی که هنوز کشف نشده است را پیدا کنند و به انبار شماره 13 منتقل کنند.

29, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Warehouse 13 محصول شبکه Syfy آمریکا

فصل چهارم کامل اضافه شد

ژانر
درام | رازآلود | تخیلی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد دو مأمور سرویس مخفی آمریکا “مایکا برینگ” و “پیتر لاتیمر” است که برای انجام مأموریت به انبار شماره 13 که محلی مخفی و دور افتاده و متعلق به دولت برای نگهداری از اشیاء غیرطبیعی با خاصیت مامورائی است اعزام میشوند. آن ها وظیفه دارند که اشیاء گمشده را برگردانند و اشیائی که هنوز کشف نشده است را پیدا کنند و به انبار شماره 13 منتقل کنند.

28, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Warehouse 13 محصول شبکه Syfy آمریکا

فصل سوم کامل اضافه شد

ژانر
درام | رازآلود | تخیلی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد دو مأمور سرویس مخفی آمریکا “مایکا برینگ” و “پیتر لاتیمر” است که برای انجام مأموریت به انبار شماره 13 که محلی مخفی و دور افتاده و متعلق به دولت برای نگهداری از اشیاء غیرطبیعی با خاصیت مامورائی است اعزام میشوند. آن ها وظیفه دارند که اشیاء گمشده را برگردانند و اشیائی که هنوز کشف نشده است را پیدا کنند و به انبار شماره 13 منتقل کنند.

27, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Warehouse 13 محصول شبکه Syfy آمریکا

فصل دوم کامل اضافه شد

ژانر
درام | رازآلود | تخیلی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد دو مأمور سرویس مخفی آمریکا “مایکا برینگ” و “پیتر لاتیمر” است که برای انجام مأموریت به انبار شماره 13 که محلی مخفی و دور افتاده و متعلق به دولت برای نگهداری از اشیاء غیرطبیعی با خاصیت مامورائی است اعزام میشوند. آن ها وظیفه دارند که اشیاء گمشده را برگردانند و اشیائی که هنوز کشف نشده است را پیدا کنند و به انبار شماره 13 منتقل کنند.

26, اسفند , 1393
بدون نظر

دانلود سریال Warehouse 13 محصول شبکه Syfy آمریکا

فصل اول کامل اضافه شد

ژانر
درام | رازآلود | تخیلی
کشور
کارگردان
بازیگران

سریال در مورد دو مأمور سرویس مخفی آمریکا “مایکا برینگ” و “پیتر لاتیمر” است که برای انجام مأموریت به انبار شماره 13 که محلی مخفی و دور افتاده و متعلق به دولت برای نگهداری از اشیاء غیرطبیعی با خاصیت مامورائی است اعزام میشوند. آن ها وظیفه دارند که اشیاء گمشده را برگردانند و اشیائی که هنوز کشف نشده است را پیدا کنند و به انبار شماره 13 منتقل کنند.

25, اسفند , 1393
بدون نظر